home
site search by freefind advanced
 

flerfaglige


MUSIK & MATEMATIK

STEMNINGER (AF TASTATURINSTRUMENTER)

Intropapir m/grupper: pdf · som word-dokument


Overtoner

Overtoner og den rene stemning

Den prætorianske stemning

LINKS:

> Stemninger (Gert Uttenthal)

> Stemninger - resultater (Gert Uttenthal)

> musikipedia om stemningssystemer

> wikipedia · oversigt over stemninger

> wikipedia · pytagoriansk stemning

> wikipedia · ren stemning

> wikipedia · prætoriansk / kvart-komma

> wikipedia · middeltonestemning

> wikipedia · veltempereret

> wikipedia · ligesvævende stemning

· hent tonegenerator 1 · tonegenerator 2

 

MUSIK & ENGELSK

BEAT AND THE BEAT GENERATION

Arbejdsseddel

Musikken i 50erne - en oversigt

USA i 1950erne · den historiske baggrund

Jazzen - en oversigt

The Beat Generation - Wiki

Beatnik - Wiki

Jazz poetry - Wiki

CD BOOKLETS:

Jazz of The Beat Generation - liner notes intro (3 sider)

Jazz of the Beat Generation - Kerouac (2 essays)

The Beat Generation - liner notes intro (2 sider - GODT)

The Beat Generation - hele teksthæftet (14 sider)

> hent Audacity her · find en vejledning her (hos Gert)