home
site search by freefind advanced
 

flerfaglige

  SRO STEMNINGER · MUSIK & MATEMATIK
   

Intropapir m/grupper: pdf · som word-dokument

    Overtoner
    Overtoner og den rene stemning
    Den prætorianske stemning
    LINKS:
    > Stemninger (Gert Uttenthal)
    > Stemninger - resultater (Gert Uttenthal)
    > musikipedia om stemningssystemer
    > wikipedia · oversigt over stemninger
    > wikipedia · pytagoriansk stemning
    > wikipedia · ren stemning
    > wikipedia · prætoriansk / kvart-komma
    > wikipedia · middeltonestemning
    > wikipedia · veltempereret
    > wikipedia · ligesvævende stemning
    · hent tonegenerator 1 · tonegenerator 2
     
  AT forløb BEAT - AT-forløb · MUSIK & ENGELSK (2.g)
    Arbejdsseddel
    Musikken i 50erne - en oversigt
    USA i 1950erne · den historiske baggrund
    Jazzen - en oversigt
    The Beat Generation - Wiki
    Beatnik - Wiki
    Jazz poetry - Wiki
    CD BOOKLETS:
    Jazz of The Beat Generation - liner notes intro (3 sider)
    Jazz of the Beat Generation - Kerouac (2 essays)
    The Beat Generation - liner notes intro (2 sider - GODT)
    The Beat Generation - hele teksthæftet (14 sider)
    > hent Audacity her · find en vejledning her (hos Gert)